GK League News - шаблон joomla Новости

UP NEXT
  • banner00.jpg
  • banner01.jpg
  • banner02.jpg
  • banner03.jpg
A+ A A-

อบรมค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

7962

      นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ จำนวน 42 คน เข้ารับการอบรมค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม "ยุวชนคนดีมีคุณธรรม น้อมนำคำสอนพ่อ" ประจำปี 2560 ณ กองพลพัฒนาที่ 3 ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ อ.เมือง จ.พิษณุโลก เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560   ประมวลภาพกิจกรรม

Read more...

นิทรรศการสามงานศิลป์ ถิ่นอาเซียน โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นิทรรศการสามงานศิลป์ ถิ่นอาเซียน โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์) วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560

ในภาพอาจจะมี 1 คนในภาพอาจจะมี 3 คนในภาพอาจจะมี 8 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และ สถานที่ในร่มในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และ ผู้คนอยู่บนเวทีในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนอยู่บนเวที และ สถานที่ในร่ม

 ภาพกิจกรรม

Read more...

กิจกรรมแนะแนวอาชีพให้แก่นักเรียน "โครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน"

กิจกรรมแนะแนวอาชีพให้แก่นักเรียน "โครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน"จัดโดย กรมการจัดหางาน จังหวัดพิษณุโลก ณ หอประชุม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ    ภาพกิจกรรม

Read more...

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ระดับปริญญาโท(แผนวิชาชีพครู)

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ นำโดย นายธวัช บุญประสพ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ระดับปริญญาโท(แผนวิชาชีพครู) เข้าศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลกและอวกาศ พร้อมทั้งเข้ารับชมห้องสื่อการเรียนรู้ โดยครูผู้สอนประจำวิชา

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่มในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

 

ในภาพอาจจะมี สถานที่ในร่มในภาพอาจจะมี 28 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

ประมวลภาพเหตการณ์!!!

Read more...

เข้าร่วมพิธีเปิดงานนครสรลวงสองแควเกมส์ ในวันที่15ก.พ.2560 ณ สนามกีฬากลาง จ.พิษณุโลก

นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ เข้าร่วมพิธีเปิดงานนครสรลวงสองแควเกมส์ ในวันที่15ก.พ.2560 ณ สนามกีฬากลาง จ.พิษณุโลก

ในภาพอาจจะมี 7 คน, ผู้คนอยู่บนเวที และ สถานที่กลางแจ้งในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนอยู่บนเวที และ สถานที่กลางแจ้งในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังยืน, งานแต่งงาน และ สถานที่กลางแจ้ง

 

ประมวลภาพเหตุการณ์

Read more...

ชมรมดนตรีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ ได้จัดกิจกรรม รวมพลคนดนตรี

ในภาพอาจจะมี 1 คน, สถานที่ในร่มในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 1 คน, สถานที่ในร่มในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม
         ชมรมดนตรีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ ได้จัดกิจกรรม รวมพลคนดนตรี และมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนชมรมดนตรีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา พร้อมตัวแทนนักเรียน ครูนิสิตฝึกสอน ครูผู้ควบคุมทีม และรองผู้อำนวยการ พูดกล่าวความรู้สึก บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น   ภาพเหตุการณ์

Read more...

Login or Register

Facebook user?

You can use your Facebook account to sign into our site.

fb iconLog in with Facebook

LOG IN

Register

User Registration
or Cancel