GK League News - шаблон joomla Новости

UP NEXT

slideshow62

  • Gpoint.jpg
  • prakeaw61.png
  • rapm4_62n.jpg
A+ A A-

นิทรรศการ ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่2

นิทรรศการ ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่2

1

2  3

4  5

6   7

8    9

10     11

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/pg/TriamNorthPL/photos/?tab=album&album_id=1154458534712752&__tn__=-UC-R

Read more...

เยาวชนรุ่นใหม่รู้ทันอัคคีภัย ปี2562

“เยาวชนรุ่นใหม่รู้ทันอัคคีภัย” 2562

เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2562 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ
ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เปิดโครงการฝึกอบรม 
“เยาวชนรุ่นใหม่รู้ทันอัคคีภัย” ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ 
จัดโดย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองช่าง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก โดยมีเจ้าหน้าที่ 
เป็นวิทยากรพูดให้ความรู้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ตลอดจนเป็นการเพิ่มความรู้ ทักษะ และความชำนาญในการใช้อุปกรณ์
ในการดับเพลิงเบื้องต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างความมั่นใจ 
และการมีส่วนร่วมในการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นได้ 
ซึ่งแบ่งการฝึกอบรมออกเป็น 2 ช่วง คือ ภาคทฤษฎี และปฏิบัติ 
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทดลองฝึกปฏิบัติจากการจำลองสถานการณ์จริงอีกด้วย

36

37   38

39   40

41   42

43  44

45   47

ดูภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/pg/TriamNorthPL/photos/?tab=album&album_id=1151842844974321

Read more...

กิจกรรมทำบุญตักบาตร ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562

กิจกรรมทำบุญตักบาตร ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562

ประมวลภาพกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ ณ บริเวณลานจามจุรี
โดยมีกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง งานคุณธรรมนำ
โดยคุณครูคนึงนิตย์ สวยงามและคณะ ได้นำปัจจัยและข้าวสารอาหารแห้งถวายวัดโพธิญาณ

25

32   33

27   28

29   30

34   31

ดูภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/pg/TriamNorthPL/photos/?tab=album&album_id=1142730339218905

Read more...

วันพ่อแห่งชาติ 2561

วันพ่อแห่งชาติ 2561

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 2561 4 ธันวาคม 2561 ณ บริเวณหน้าเสาธง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ

11

12  13

14   15

16   17

ดูภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/pg/TriamNorthPL/photos/?tab=album&album_id=1128222227336383

Read more...

รับสมัครม.4ประจำปีการศึกษา2562

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกาาภาคเหนือ รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 ประเภคโควตาเรียนดี โดยมีรายละเอียดดังนี้
ระเบียบการรับสมัคร

Read more...

ประชุม​ผู้ปกครอง​นักเรียน ภาคเรียน​ที่ 2 ปีการศึกษา​ 2561

ประมวลภาพกิจกรรม
การประชุม​ผู้ปกครอง​นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา​ปีที่ 4,5
และ 6 ภาคเรียน​ที่ 2 ปีการศึกษา​ 2561

20

21   22

23   29

25   26

27   28

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/291234571035157/photos/?tab=album&album_id=1122886781203261

Read more...

มอบเกียรติบัตรการแข่งขัน งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ ปีการศึกษา 2561

มอบเกียรติบัตรการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2561
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 1

                       12

     16   15

 17   14

 19   18

รูปภาพเพิ่มเติม :

มอบเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะวิชาการฯ วิทย์,การงาน,หุ่นยนต์ 

https://www.facebook.com/pg/TriamNorthPL/photos/?tab=album&album_id=1123062654519007

มอบเกียรติบัตรฯ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ภาษาต่างประเทศ ศิลปะ 

https://www.facebook.com/pg/TriamNorthPL/photos/?tab=album&album_id=1122878604537412

Read more...

Login or Register

Facebook user?

You can use your Facebook account to sign into our site.

fb iconLog in with Facebook

LOG IN

Register

User Registration
or Cancel