GK League News - шаблон joomla Новости

UP NEXT

slideshow62

  • Gpoint.jpg
  • prakeaw61.png
  • rapm4_62n.jpg
A+ A A-

กิจกรรมปรับสภาพนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

กิจกรรมปรับสภาพนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

      ในวันที่ ๑๓ - ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ซึ่งประกอบไปด้วยการเรียนปรับพื้นฐาน
วิชาวิทยาศาสตร์,ตณิตศาสตร์,ภาษาอังกฤษและกิจกรรมกระชับมิตรสานสัมพันธ์ตามวิถีแห่งเตรียม

6201

6202   6203

6204   6205

6207   6208

6209

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/pg/TriamNorthPL/photos/?tab=album&album_id=1233876486770956

Read more...

ปัจฉิมนิเทศ #รุ่น ๑๔ ดีบารมีปิยเรศราชินทร์

ปัจฉิมนิเทศ #รุ่น ๑๔ ดีบารมีปิยเรศราชินทร์

พิธีจบการศึกษา และปัจฉิมนิเทศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
(รุ่น ๑๔ ดีบารมีปิยเรศราชินทร์) วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ขอขอบคุณช่างภาพศิษย์เก่า 

80

81   82

83  84

85  86

87  88

89   90

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/pg/TriamNorthPL/photos/?tab=album&album_id=1192585360900069

Read more...

สภานักเรียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ ได้จัดแสดง การสาธิต เลือกตั้ง

สภานักเรียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ ได้จัดแสดง การสาธิต เลือกตั้ง
ในโครงการเยาวชนรณรงค์ 6 สัปดาห์ ก่อนการเลือกตั้ง โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้
ได้รับความอนุเคราะห์จากกลุ่มสาระสังคมศึกษา ที่ให้ความรู้แก่นักเรียน
ในวันที่ 7 มีนาคม ณ.ห้องโสตทัศนศึกษา

71

72 73

74 75

                              76

Read more...

มุฑิตาคารวะครู และ "คืนสู้เหย้า พ.ศ. สู่ ต.อ. ใจเดียวกัน"

มุฑิตาคารวะครู และ "คืนสู้เหย้า พ.ศ. สู่ ต.อ. ใจเดียวกัน"

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ
ได้จัดกิจกรรม "คืนสู้เหย้า พ.ศ. สู่ ต.อ. ใจเดียวกัน" โดยได้แบ่งกิจจกรมเป็น 2 ช่วง
ในช่วงเช้า เป็นกิจจกรรม มุทิตาคารวะ โดยมีศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน
ได้รวมกันแสดงมุทิตาจิตแด่คณะครูทั้งที่เกษียณอายุราชการไปและและครูปัจจุบัน
และในช่วงค่ำ เป็นการกินเลี้ยงคืนสู้เหย้าใน ธีม " ย้อนยุค " ผู้ร่วมงานได้แต่งกายเข้า
กับธีมอย่างสวยงาม มีการจัดจำหน่ายเสื้อยืดที่ระลึก เพื่อหารายได้เข้าสมาคมศิษย์เก่า
พ.ศ.& ต.อ. รวมถึงจับเลขหางบัตรเพื่อแจกรางวัล โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนาน

60

61   62

63  64

65   66

67  68

69  70

รูปภาพเพิ่มเติม :
งานมุฑิตาคารวะครู https://www.facebook.com/pg/TriamNorthPL/photos/?tab=album&album_id=1173769926114946 
"คืนสู้เหย้า พ.ศ. สู่ ต.อ. ใจเดียวกัน" https://www.facebook.com/pg/TriamNorthPL/photos/?tab=album&album_id=1173792952779310

 

Read more...

การนำเสนอผลงานนาฎศิลป์

การนำเสนอผลงานนาฎศิลป์
วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 งานนาฎศิลป์ นำโดยคุณครูคณิงนิตย์ สวยงาม
ได้จัดกิจกรรม การนำเสนอผลงานนาฎศิลป์ของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ถึง 4/7 ณ เวทีอเนกประสงค์ หลังอาคาร  
ม.6

50

51  52

54  55

56   58

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/pg/TriamNorthPL/photos/?tab=album&album_id=1172777619547510

 

Read more...

โครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่

สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลกได้จัดโครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ประจำปี 2562
ให้แก่นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกองทุน
เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน กรมการขนส่งทางบก โดยมีการให้ความรู้ทางด้านทฤษฎี
และปฎิบัติ จากคณะวิทยากรสำนักงานขนจังหวัดพิษณุโลก วิทยากรจากบริษัทกลางประกันภัย
และฝึกทักษะการขับรถจักรยานยนต์อย่างถูกต้องโดย ผู้ชำนาญการจากฮอนด้า(กันชัยมอเตอร์)
โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อมุ่งเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยทางถนน และพัฒนาศักยภาพ
การขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างถูกต้องและปลอดภัยให้เยาวชน โดยจะมีการอบรม
ให้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องหมายจราจร กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก และกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวข้องกับการขับรถอย่างถูกต้องและปลอดภัย วิธีป้องกันอุบัติเหตุ มารยาทในการขับรถ
ความรู้เกี่ยวกับการดูแลและบำรุงรักษารถเบื้องต้นเพื่อเสริมสร้างให้ผู้ขับรถปฏิบัติตามกฎจราจร
เพื่อความปลอดภัย ซึ่งเป็นหลักสูตรเดียวกับการขอรับใบอนุญาตขับรถที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด
พร้อมสาธิตการขับขี่ภาคปฏิบัติ แนะแนวเทคนิคการขับขี่ปลอดภัยและแก้ไขสถานการณ์เมื่อเกิดอุบัติเหตุ
ก่อนเข้ารับการทดสอบข้อเขียนด้วยระบบ E-exam และทดสอบภาคปฏิบัติ
หากผ่านการทดสอบตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดจึงจะได้รับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์

40

41   42

44   45

46   43

47

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/pg/TriamNorthPL/photos/?tab=album&album_id=1172730276218911

Read more...

กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี โดย กสทช.

กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี โดย กสทช.

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ ​2562 สำนักงาน กสทช ได้มาจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับเกี่ยว
กับการใช้เทคโนโลยี ในยุคไทยแลนด์​4.0 แก่ นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษา​ปีที่ 5.2, 5.3
และ 5.4 โดยมีการบรรยาย​ให้ความรู้ถึงประวัติของเทคโนโล​ยี อินเตอร์​เน็ต​
วิธี​การรับมือเมื่อเราได้ผลกระทบจากการใช้เครื่องมือสื่อสาร
รวมถึงมีการตอบคำถามชิงรางวัลมากมาย ณ หอประชุม​โรงเรียน​เตรียม​อุดม​ศึกษา​ ภาคเหนือ

31

32  33

34  35

36  37

รูปภาพเพิ่มเติม: https://www.facebook.com/291234571035157/photos/?tab=album&album_id=1171996372958968

Read more...

กิจกรรมวันตรุษจีน2562

 กิจกรรมวันตรุษจีน2562

กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศได้จัดกิจกรรมวันตรุษจีน
โดยมีนายวิโรจน์ รอดสงฆ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ
เป็นประธานเปิดกิจกรรม ในกิจกรรมมีการแสดงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4-5
ร่วมกับคณะครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ ซึ่งได้รับความสนใจ
และความร่วมมือจากนักเรียนและคณะครูเป็นอย่างดี

25

26   27

28   29

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/pg/TriamNorthPL/photos/?tab=album&album_id=1171134129711859

Read more...

Login or Register

Facebook user?

You can use your Facebook account to sign into our site.

fb iconLog in with Facebook

LOG IN

Register

User Registration
or Cancel