GK League News - шаблон joomla Новости

UP NEXT
A+ A A-

กิจกรรมวันตรุษจีน2561

กิจกรรมวันตรุษจีน2561

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศได้จัดกิจกรรมวันตรุษจีน
โดยมีนายวิโรจน์ รอดสงฆ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ
เป็นประธานเปิดกิจกรรม
ในกิจกรรมมีการแสดงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4-5ร่วมกับคณะครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ
และตอบคำถามคำถามชิงรางวัล ซึ่งได้รับความสนใจและความร่วมมือจากนักเรียนและคณะครูเป็นอย่างดี

1

 

2  4  5

6  7  8

9  10

ดูรูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/pg/TriamNorthPL/photos/?tab=album&album_id=924548411037100

ภาพกิจกรรม https://www.youtube.com/watch?v=b5qga8mdzi0&t=3s

Read more...

โครงการฝึกอบรม “เยาวชนรุ่นใหม่รู้ทันอัคคีภัย”

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 61 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ
ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เปิดโครงการฝึกอบรม “เยาวชนรุ่นใหม่รู้ทันอัคคีภัย” 
ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ จัดโดยฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก โดยมี สิบเอกกรศุทภ์ ทิพมาศ เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นวิทยากรพูดให้ความรู้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตลอดจนเป็นการเพิ่มความรู้ 
ทักษะ และความชำนาญในการใช้อุปกรณ์ในการดับเพลิงเบื้องต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างความมั่นใจ
และการมีส่วนร่วมในการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นได้ ซึ่งแบ่งการฝึกอบรมออกเป็น 2 ช่วง 
คือ ภาคทฤษฎี และปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทดลองฝึกปฏิบัติจากการจำลองสถานการณ์จริงอีกด้วย

1

2  3  4

5  6  7

ดูรูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/pg/TriamNorthPL/photos/?tab=album&album_id=922211277937480

 

Read more...

MATH CAMP UPGRADE 4.0 #2018

MATH CAMP UPGRADE 4.0 #2018

ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ
ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามได้จัดกิจกรรม Math Camp Upgrade 4.0 ขึ้น
เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักให้นักเรียนเห็นความสำคัญของคณิตศาสตร์ และให้นักเรียนได้สนุกสนานกับกิจกรรมพร้อมกับได้ความรู้ทักษะทางคณิตศาสตร์
ทำให้เห็นประโยชน์ของการนำคณิตศาสตร์ไปใช้ และก่อให้เกิดเจตคติที่ดี ต่อคณิตศาสตร์ มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนคณิตศาสตร์มากขึ้น
ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 ณ หอประชุม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ

1

2 3

4 5

8

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/291234571035157/photos/?tab=album&album_id=919134424911832

Read more...

ประมวลภาพกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ รุ่นที่ 13

ประมวลภาพกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ รุ่นที่ 13

ประมวลภาพกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2560 รุ่นที่ 13 ในวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561

1

2 3 7

5 9 8

12 13 15

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/291234571035157/photos/?tab=album&album_id=919112988247309

Read more...

แนะแนวการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น

แนะแนวการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น

ในวันศุกร์ที่ 26 มกราคมนี้ ท่านเลขานุการเอก สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย
ได้เดินทางมาเยี่ยมโรงเรียน และจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น 
ระหว่างเวลา 9.30 -12.00 น. โดยมีคณะครูและบุคลากรโรงเรียนร่วมต้อนรับท่านเลขานุการเอก 
และนักเรียนเข้าร่วมฟังแนะแนวการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น

27073396 913220992169842 3105225663792964682 n   27332717 913222605503014 7571077936419267909 n

26992631 913222155503059 5189111125169328132 n   27459409 913220128836595 7295080285353514123 n

26993373 913219218836686 7606460592749871864 n  27073337 913220715503203 6887761092319947478 n

26992040 913219338836674 6472683437335520010 n  27067258 913221955503079 1060786247892445687 n

ดูรูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/TriamNorthPL/photos/?tab=album&album_id=913219102170031

Read more...

ประมวลภาพงานวันครูและกีฬาสหวิทยาเขต

ประมวลภาพงานวันครูและกีฬาสหวิทยาเขต

1   2   3

4   5   6

7   8   9

10   11  12

13  14  15

ดูรูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/pg/TriamNorthPL/photos/?tab=album&album_id=908686092623332

Read more...

การประเมินนักเรียนพระราชทาน

วันที่ 11 มกราคม 2561 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ ร่วมกับ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ได้จัดเตรียมต้อนรับคณะกรรมการ เพื่อรับการประเมินนักเรียนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2560 ให้แก่ นายธนัตถ์พล พรมรักษา นักเรียนชั้น ม.6 โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานครบทุกด้าน ตั้งแต่ ด้านการศึกษาเล่าเรียน การมีทักษะในการจัดการและการทำงาน สุขภาพอนามัย ความประพฤติ คุณธรรม จริยธรรมที่สำคัญ การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม

26219747 905721406253134 1256409364240424679 n

26239599 905724269586181 3583391304152674976 n    26814488 905715856253689 1635991046940665430 n

26815044 905716666253608 3623315480704268360 n    26908123 905718599586748 5983174969773479141 n

26229578 905724986252776 8323294844080719543 n

ดูรูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/pg/TriamNorthPL/photos/?tab=album&album_id=905715699587038

Read more...

Login or Register

Facebook user?

You can use your Facebook account to sign into our site.

fb iconLog in with Facebook

LOG IN

Register

User Registration
or Cancel