Logo
Print this page

โครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ Featured

สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลกได้จัดโครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ประจำปี 2562
ให้แก่นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกองทุน
เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน กรมการขนส่งทางบก โดยมีการให้ความรู้ทางด้านทฤษฎี
และปฎิบัติ จากคณะวิทยากรสำนักงานขนจังหวัดพิษณุโลก วิทยากรจากบริษัทกลางประกันภัย
และฝึกทักษะการขับรถจักรยานยนต์อย่างถูกต้องโดย ผู้ชำนาญการจากฮอนด้า(กันชัยมอเตอร์)
โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อมุ่งเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยทางถนน และพัฒนาศักยภาพ
การขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างถูกต้องและปลอดภัยให้เยาวชน โดยจะมีการอบรม
ให้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องหมายจราจร กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก และกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวข้องกับการขับรถอย่างถูกต้องและปลอดภัย วิธีป้องกันอุบัติเหตุ มารยาทในการขับรถ
ความรู้เกี่ยวกับการดูแลและบำรุงรักษารถเบื้องต้นเพื่อเสริมสร้างให้ผู้ขับรถปฏิบัติตามกฎจราจร
เพื่อความปลอดภัย ซึ่งเป็นหลักสูตรเดียวกับการขอรับใบอนุญาตขับรถที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด
พร้อมสาธิตการขับขี่ภาคปฏิบัติ แนะแนวเทคนิคการขับขี่ปลอดภัยและแก้ไขสถานการณ์เมื่อเกิดอุบัติเหตุ
ก่อนเข้ารับการทดสอบข้อเขียนด้วยระบบ E-exam และทดสอบภาคปฏิบัติ
หากผ่านการทดสอบตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดจึงจะได้รับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์

40

41   42

44   45

46   43

47

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/pg/TriamNorthPL/photos/?tab=album&album_id=1172730276218911

Last modified on
Rate this item
(0 votes)

Latest from thirawan_janin

Template Design © Triamudomsuksa school of the north | Triamudomsuksa school of the north. All rights reserved.