Logo
Print this page

โครงการฝึกอบรม “เยาวชนรุ่นใหม่รู้ทันอัคคีภัย” Featured

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 61 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ
ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เปิดโครงการฝึกอบรม “เยาวชนรุ่นใหม่รู้ทันอัคคีภัย” 
ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ จัดโดยฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก โดยมี สิบเอกกรศุทภ์ ทิพมาศ เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นวิทยากรพูดให้ความรู้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตลอดจนเป็นการเพิ่มความรู้ 
ทักษะ และความชำนาญในการใช้อุปกรณ์ในการดับเพลิงเบื้องต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างความมั่นใจ
และการมีส่วนร่วมในการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นได้ ซึ่งแบ่งการฝึกอบรมออกเป็น 2 ช่วง 
คือ ภาคทฤษฎี และปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทดลองฝึกปฏิบัติจากการจำลองสถานการณ์จริงอีกด้วย

1

2  3  4

5  6  7

ดูรูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/pg/TriamNorthPL/photos/?tab=album&album_id=922211277937480

 

Last modified on
Rate this item
(0 votes)

Latest from

Template Design © Triamudomsuksa school of the north | Triamudomsuksa school of the north. All rights reserved.