GK League News - шаблон joomla Новости

UP NEXT
  • banner00.jpg
  • banner01.jpg
  • banner02.jpg
  • banner03.jpg
  • banner06.jpg
A+ A A-

นายชัยลักษณ์ รักษา ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ และคณะผู้บริหาร เข้าสวัสดีปีใหม่

นายชัยลักษณ์รักษาผู้อำนวยการโรงละครแถวภาคเหนือและคณะผู้บริหารเข้าสวัสดีปีใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก

- นายรณชัยจิตรวิเศษ

อ่างพิษณุโลก

- นายเจษฎากทมศรีตระกูล

นายกเทศบาลนครพิษณุโลก

- นายบุญทรงแทนธานี

รองฯ แขวงการทางเขต 1

- นายจรูญเจียมแท้

ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาแบนเขต 39

- นายสุชาติวิเชียรสรรค์

นายกเทศบาลหัวรอ

- นายนพคุณแจ้งสายพันธุ์

ท่องเมืองปิยะณุโลก

- ดร. ลือชัยชูนาคา

คณะกรรมการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 7 พิษณุโลก

- พล. ท. วิเชียรไชยปกรณ์

สมาคมนักศึกษาเก่า

- นายสุรศักดิ์คัชมาตย์

ต่อต่อเนื่องในสงครามดิเอนขึ้นปีใหม่ 2564

Read more...

กิจกรรมทำบุญตักบาตร ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2564 ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ

กิจกรรมทำบุญตักบาตร ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2564 ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ ณ บริเวณลานจามจุรี โดยมีกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวยวัดโพธิญาณ

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=TriamNorthPL&set=a.1762263413932258

Read more...

นายชัยลักษณ์ รักษา ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ มอบเกียรติบัตร ให้แก่นักเรียนในการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางด้านรัฐศาสตร์ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วันที่ 23 ธันวาคม 2563
นายชัยลักษณ์ รักษา ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ มอบเกียรติบัตร ให้แก่นักเรียนในการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางด้านรัฐศาสตร์ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2563 ณ วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม บัดนี้การแข่งขันได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน และผลการแข่งขันดังนี้
1.การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางด้านรัฐศาสตร์ ทีมที่ 1
1. นางสาวนภัสวรรณ สุทธิ ชั้น ม.6
2. นางสาวณัชชา โพธิ์พุมา ชั้น ม.5
3. นางสาวเกวลิน ติดผาย ชั้น ม.5
ผลการแข่งขัน : ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
2.การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางด้านรัฐศาสตร์ ทีมที่ 2
1. นายตติพัฒน์ ช่างทอง ชั้น ม.6
2. นายนิติธร ภิบาลวงษ์ ชั้น ม.6
3. นายอภิสร อ่อนหอม ชั้น ม.6
ผลการแข่งขัน : ได้รับเกรียติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน
 
รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=TriamNorthPL&set=a.1757728357719097
Read more...

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ ได้นำนักเรียน จำนวน 409 คน เข้ารับการตรวจปัสสาวะนักเรียน เพื่อหาสารเสพติดโดยจากการตรวจปลอดสารเสพติด 100% ไม่พบนักเรียนเสพสารเสพติดแต่อย่างใด

วันที่่ 22 ธ.ค.63 นายเจษฎา ลิ้มศรีตระกูล นายอำเภอเมืองพิษณุโลก พร้อมด้วย ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง , สาธารณสุขอำเภอ , ชุดปฏิบัติการ Dopa 37 , อส.อ.เมืองพิษณุโลกที่ 3 ได้เดินทางพบปะเยี่ยมเยียนนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติด ในสถานศึกษา ที่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ อ.เมืองพิษณุโลก โดยมีนักเรียนเข้าร่วมโครงการ จำนวน 409 คน ในโอกาสนี้ ได้มีการตรวจปัสสาวะนักเรียน เพื่อหาสารเสพติดโดยจากการตรวจปลอดสารเสพติด 100% ไม่พบนักเรียนเสพสารเสพติดแต่อย่างใด สำหรับโครงการดังกล่าวเป็นกลไกขับเคลื่อนงานในสถานศึกษา ส่งผลให้สถานศึกษาสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษาและปัจจัยเสี่ยงรอบสถานศึกษาได้ในระดับหนึ่ง และเป็นมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา อบายมุข ปัจจัยเสี่ยงรอบสถานศึกษา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ นักเรียน นักศึกษา มีภูมิคุ้มกันและจิตสานึกที่จะไม่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและอบายมุขและเป็นส่วนหนึ่งของพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดในการเสริมสร้างความสงบสุขทั้งในชุมชน สังคม และเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติ

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=TriamNorthPL&set=a.1756837134474886

Read more...

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน พัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยด้านหุ่นยนต์ Thailand Robot-Robotic Olympiad 2020

ในวันที่ 20 - 22 พฤศจิกายน 2020 ที่ผ่านมาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน พัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยด้านหุ่นยนต์ Thailand Robot-Robotic Olympiad 2020 ระหว่างวันที่ 20-22 พ.ย.63 ณ. โรงเรียนหนองบัว อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ โดยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 11 รายการ สรุปผลการแข่งขันดังนี้

1.การแข่งขันรายการหุ่นยนต์บังคับมือ ระดับ ม.4-6 กติกา HK ทางน้ำ

1) ประเภท Hand Generator Robot Fish Short Distance Swimming (Vertical style) Competition
ได้รับรางวัลเหรียญทอง  ชนะเลิศอันดับ 1

2) ประเภท Hand Generator Robot Fish Short Distance Swimming (Horizontal style) Competition

ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง  รองชนะเลิศอันดับ 3

3) Hand Generator Robot Backstroke Swimming Competition

ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง  รองชนะเลิศอันดับ 3

 

  1. รายการหุ่นยนต์บังคับมือ ระดับ ม.4-6 กติกา HK ทางบก

1) ประเภท Hand Generator Worm Robot Short Distance Run Competition

ได้รับรางวัลเหรียญทอง  ชนะเลิศอันดับ 1

2) ประเภท Hand Generator Triathlon Robot Relay Competition

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  รองชนะเลิศอันดับ 1

3) ประเภท Hand Generator 2 legs Robot Short Distance Run Competition

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  รองชนะเลิศอันดับ 1

4) ประเภท Hand Generator Robot Ladder Climbing Competition

ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง  รองชนะเลิศอันดับ 3

5) ประเภท Hand Generator Robot Horizontal Bar Climbing Competition

ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง  รองชนะเลิศอันดับ 3

3. รายการหุ่นยนต์ TRTC ระดับ ม.4-6

1) ประเภท Transporter Robot

ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง  รองชนะเลิศอันดับ 2

2) ประเภท Robot Shopping Street

ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง รองชนะเลิศอันดับ 3

3) ประเภท Robot Logistic Competition

ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง รองชนะเลิศอันดับ 3

 

Read more...

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจสอบความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคCOVID - 19

วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 คณะผู้บริหารคณะครูและบุคลากรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมนำโดย ดร.ศราวุธ คำแก้ว รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 คณะผู้บริหารสหวิทยาเขตพุทธชินราช พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ สพม.เขต 39 ในการดำเนินการตรวจสอบความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19) ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ และลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อติดตามการเรียนออนไลน์และสำรวจสภาพปัญหาอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์จากผู้ปกครองเพื่อเป็นแนวทางในการช่วยเหลือและสนับสนุนต่อไป

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set?set=a.1561142434044358&type=3

 

Read more...

แสดงความยินดีให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา​ปีที่ 6 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา​ในรอบแฟ้มสะสมผลงาน​

งานแนะแนวได้จัดกิจกรรม แสดงความยินดีให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา​ปีที่ 6 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา​ในรอบแฟ้มสะสมผลงาน​ ซึ่งในปีการศึกษา​2562 มีนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกทั้งสิ้น 189 คน โดยมีคณะผู้บริหารนำโดยท่านผู้อำนวยการ​วิโรจน์​ รอดสงฆ์​ และคณะครูมอบดอกไม้แสดงความยินดี ณ ลานหน้าเสาธง​ โรงเรียน​เตรียมอุดม​ศึกษา​ ภาคเหนือ​

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/pg/TriamNorthPL/photos/?tab=album&album_id=1476581312500471

Read more...

Login or Register

Facebook user?

You can use your Facebook account to sign into our site.

fb iconLog in with Facebook

LOG IN

Register

User Registration
or Cancel