GK League News - шаблон joomla Новости

UP NEXT
  • banner00.jpg
  • banner01.jpg
  • banner02.jpg
  • banner03.jpg
  • banner05.jpg
A+ A A-

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจสอบความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคCOVID - 19

วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 คณะผู้บริหารคณะครูและบุคลากรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมนำโดย ดร.ศราวุธ คำแก้ว รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 คณะผู้บริหารสหวิทยาเขตพุทธชินราช พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ สพม.เขต 39 ในการดำเนินการตรวจสอบความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19) ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ และลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อติดตามการเรียนออนไลน์และสำรวจสภาพปัญหาอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์จากผู้ปกครองเพื่อเป็นแนวทางในการช่วยเหลือและสนับสนุนต่อไป

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set?set=a.1561142434044358&type=3

 

Read more...

แสดงความยินดีให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา​ปีที่ 6 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา​ในรอบแฟ้มสะสมผลงาน​

งานแนะแนวได้จัดกิจกรรม แสดงความยินดีให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา​ปีที่ 6 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา​ในรอบแฟ้มสะสมผลงาน​ ซึ่งในปีการศึกษา​2562 มีนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกทั้งสิ้น 189 คน โดยมีคณะผู้บริหารนำโดยท่านผู้อำนวยการ​วิโรจน์​ รอดสงฆ์​ และคณะครูมอบดอกไม้แสดงความยินดี ณ ลานหน้าเสาธง​ โรงเรียน​เตรียมอุดม​ศึกษา​ ภาคเหนือ​

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/pg/TriamNorthPL/photos/?tab=album&album_id=1476581312500471

Read more...

มอบเกียรติบัตรระดับชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ร่วมแสดงความยินดีและมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าแข่งขันในงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 โดยท่านผู้อำนวยการวิโรจน์ รอดสงฆ์ ซึ่งเป็นผู้มอบรางวัลให้กับนักเรียนที่เข้าแข่งขันในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ได้แก่ รางวัลการประกวดขับขานประสานเสียง รางวัลการประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) รางวัลการแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี รางวัลการแข่งขันเดี่ยวระนาดเอกและรางวัลการแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก

รูปภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/pg/TriamNorthPL/photos/?tab=album&album_id=1450499358442000&

Read more...

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน รายการ "พิชัยครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม ซูโดกุและคิดเลขเร็ว ครั้งที่ 6 ประจำปี 2562

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน รายการ "พิชัยครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม ซูโดกุและคิดเลขเร็ว ครั้งที่ 6 ประจำปี 2562 " เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องโสตทัศนศึกษาและหอประชุมภักดิ์กมล โรงเรียนพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ผลการแข่งขัน นายอิสระ หมอกเมฆ ชั้น ม.6.1 ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเหรียญทอง พร้อมถ้วยรางวัล เหรียญรางวัลและเงินรางวัล จำนวน 300 บาท

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/pg/TriamNorthPL/photos/?tab=album&album_id=1410941202397816

Read more...

กลุ่มสาระการเรียนรู้​สังคมศึกษา​ ศาสนาและวัฒนธร​รม​ จัดกิจกรรมตอบปัญหา​ชิงรางวัล เนื่องในวันรัฐธรรมนูญ​ ประจำปี 2562

กลุ่มสาระการเรียนรู้​สังคมศึกษา​ ศาสนาและวัฒนธร​รม​ จัดกิจกรรมตอบปัญหา​ชิงรางวัล เนื่องในวันรัฐธรรมนูญ​ ประจำปี 2562 เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักและเข้าใจถึงความเป็นมาของวันรัฐธรรมนูญ​ ซึ่งเป็นวันสำคัญ​อีกวันหนึ่งของไทย

 

Read more...

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือนำตัวแทนนักเรียน และนักเรียนชมรม เข้ารับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือได้ส่งตัวแทนนักเรียน และนักเรียนชมรม เข้ารับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี และเข้าร่วมกิจกรรมการติดตามผลการดำเนินงาน ศูนย์เพื่อนใจ To be number one ประกอบไปด้วยกิจกรรมให้ความรู้โดยวิทยากร และรับชมมินิคอนเสริต ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/pg/TriamNorthPL/photos/?tab=album&album_id=1406887012803235

Read more...

Login or Register

Facebook user?

You can use your Facebook account to sign into our site.

fb iconLog in with Facebook

LOG IN

Register

User Registration
or Cancel