GK League News - шаблон joomla Новости

UP NEXT
  • banner00.jpg
  • banner01.jpg
  • banner02.jpg
  • banner03.jpg
  • banner06.jpg
A+ A A-

นายชัยลักษณ์ รักษา ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ มอบเกียรติบัตร ให้แก่นักเรียนในการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางด้านรัฐศาสตร์ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วันที่ 23 ธันวาคม 2563
นายชัยลักษณ์ รักษา ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ มอบเกียรติบัตร ให้แก่นักเรียนในการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางด้านรัฐศาสตร์ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2563 ณ วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม บัดนี้การแข่งขันได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน และผลการแข่งขันดังนี้
1.การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางด้านรัฐศาสตร์ ทีมที่ 1
1. นางสาวนภัสวรรณ สุทธิ ชั้น ม.6
2. นางสาวณัชชา โพธิ์พุมา ชั้น ม.5
3. นางสาวเกวลิน ติดผาย ชั้น ม.5
ผลการแข่งขัน : ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
2.การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางด้านรัฐศาสตร์ ทีมที่ 2
1. นายตติพัฒน์ ช่างทอง ชั้น ม.6
2. นายนิติธร ภิบาลวงษ์ ชั้น ม.6
3. นายอภิสร อ่อนหอม ชั้น ม.6
ผลการแข่งขัน : ได้รับเกรียติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน
 
รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=TriamNorthPL&set=a.1757728357719097
Rate this item
(0 votes)

Latest from มิ่งกมล เคียงข้าง

back to top

Login or Register

Facebook user?

You can use your Facebook account to sign into our site.

fb iconLog in with Facebook

LOG IN

Register

User Registration
or Cancel