GK League News - шаблон joomla Новости

UP NEXT
  • banner00.jpg
  • banner01.jpg
  • banner02.jpg
  • banner03.jpg
  • banner06.jpg
A+ A A-

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ ได้นำนักเรียน จำนวน 409 คน เข้ารับการตรวจปัสสาวะนักเรียน เพื่อหาสารเสพติดโดยจากการตรวจปลอดสารเสพติด 100% ไม่พบนักเรียนเสพสารเสพติดแต่อย่างใด

วันที่่ 22 ธ.ค.63 นายเจษฎา ลิ้มศรีตระกูล นายอำเภอเมืองพิษณุโลก พร้อมด้วย ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง , สาธารณสุขอำเภอ , ชุดปฏิบัติการ Dopa 37 , อส.อ.เมืองพิษณุโลกที่ 3 ได้เดินทางพบปะเยี่ยมเยียนนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติด ในสถานศึกษา ที่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ อ.เมืองพิษณุโลก โดยมีนักเรียนเข้าร่วมโครงการ จำนวน 409 คน ในโอกาสนี้ ได้มีการตรวจปัสสาวะนักเรียน เพื่อหาสารเสพติดโดยจากการตรวจปลอดสารเสพติด 100% ไม่พบนักเรียนเสพสารเสพติดแต่อย่างใด สำหรับโครงการดังกล่าวเป็นกลไกขับเคลื่อนงานในสถานศึกษา ส่งผลให้สถานศึกษาสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษาและปัจจัยเสี่ยงรอบสถานศึกษาได้ในระดับหนึ่ง และเป็นมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา อบายมุข ปัจจัยเสี่ยงรอบสถานศึกษา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ นักเรียน นักศึกษา มีภูมิคุ้มกันและจิตสานึกที่จะไม่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและอบายมุขและเป็นส่วนหนึ่งของพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดในการเสริมสร้างความสงบสุขทั้งในชุมชน สังคม และเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติ

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=TriamNorthPL&set=a.1756837134474886

Last modified on
Rate this item
(0 votes)

Latest from มิ่งกมล เคียงข้าง

back to top

Login or Register

Facebook user?

You can use your Facebook account to sign into our site.

fb iconLog in with Facebook

LOG IN

Register

User Registration
or Cancel