Logo
Print this page

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจสอบความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคCOVID - 19

วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 คณะผู้บริหารคณะครูและบุคลากรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมนำโดย ดร.ศราวุธ คำแก้ว รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 คณะผู้บริหารสหวิทยาเขตพุทธชินราช พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ สพม.เขต 39 ในการดำเนินการตรวจสอบความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19) ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ และลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อติดตามการเรียนออนไลน์และสำรวจสภาพปัญหาอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์จากผู้ปกครองเพื่อเป็นแนวทางในการช่วยเหลือและสนับสนุนต่อไป

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set?set=a.1561142434044358&type=3

 

Last modified on
Rate this item
(0 votes)

Latest from มิ่งกมล เคียงข้าง

Template Design © Triamudomsuksa school of the north | Triamudomsuksa school of the north. All rights reserved.