ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ตารางเรียนนักเรียน ม.6 ปี65 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 410.68 KB 19028
ตารางเรียนนักเรียน ม.5 ปี65 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 454.91 KB 19051
ตารางเรียนนักเรียน ม.4 ปี65 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 444.99 KB 19039
ปกSar รายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 268.79 KB 48688
>ปกสรุปผลการดำเนินโครงการ 48695
แบบฟอร์มโครงการแผน วิจัยในชั้นเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 271.95 KB 57902
>วาระการประชุม 117445
เอกสารแสดงความประสงค์ของผู้ปกครองขอรับวัคซีน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 210.06 KB 122534
บันทึกข้อความขอรับเงินช่วยเหลือ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 55.84 KB 122772
แบบคำร้องขอรับเงินผ่านธนาคาร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 61.33 KB 122853
แบบบันทึกเปลี่ยนเวร-มีภาพ-ไอดีไลน์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 68.75 KB 140387
ใบปะหน้าเกรดรวม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 149.5 KB 140157
ปก ปพ.5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 87.23 KB 140240
รายชื่อนักเรียนประจำปี 2563 ภาคเรียนที่ 1 140167
รายชื่อนักเรียนประจำปี 2563 ภาคเรียนที่ 2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 671 KB 140398